KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Ing. Peter Hrapko » Moje vedomosti a skúsenosti
Moje vedomosti a skúsenosti

Domnievam sa, že každý kto sa uchádza o miesto poslanca, by mal spĺňať určité podmienky. Samozrejme najdôležitejšia podmienka by mala byť snaha urobiť niečo pre ľudí okolo seba, pre spoločnosť. Znie to strašne idealisticky, ale je to tak.

Medzi ďalšie predpoklady na to aby poslanec dobre vykonával svoju funkciu sú vedomosti a skúsenosti.

Moje odborné vedomosti v oblasti dopravy som získal najskôr tým, že strednú aj vysokú školu mám z oblasti dopravy. Vedomosti z oblasti štátnej a verejnej správy so získal absolvovaním troj stupňového štúdia záujemcov o prácu vo verejnej správe.

Skúsenosti z oblasti dopravy sú zrejmé z môjho odborného životopisu. V podstate od 15 rokov pracujem len v oblasti dopravy. Pracoval som hádam vo všetkých druhoch dopravy, od lodnej, cez námornú, cestnú, leteckú, železničnú, až po logistiku (skladovanie, colné konania, ...). Začínal som ako lodník a v súkromnej sfére som končil na pozíciach riaditeľa, pred tým ako som prešiel do štátnej správy.

Skúsenosti z oblasti štátnej a verejnej správy som získal tým, že som druhé volebné obdobie poslacom MČ Bratislava Ružinov a od r. 2007 som vedúcim oddelenia integrovaných dopravných systémov a prípravy projektov železničnej infraštruktúry na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Medzi povinnosti oddelenia, ktoré vediem je príprava infraštruktúry pre Integrovaný dopravný systém v Bratislave a pre Integrovaný dopravný systém v Košiciach, alebo financovanie nákupu električiek, trolejbusov a regionálnych železničných súprav.


Potvrdenie_o_absolvovani_3.st._Odborna_priprava_zaujemcov_o_pracu_vo_verejnej_sprave.jpg


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV