KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Volebný program 2014 - 2020

Keď som kandidoval za poslanca, ponúkol som svoj volebný program, ktorý som sa zaviazal, že budem presadzovať pokiaľ budem zvolený.

Po zvolení za zástupcu občanov považujem za normálne, že každý rok robím odpočet, či svoj volebný program napĺňam a akým spôsobom konám v mene občanov Ružinova. Jednak, aby občania mali informácie počas celého volebného obdobia, či plním svoje sľuby, ale aj z dôvodu, že aj ja potrebujem spätnú väzbu od občanov, čo ich trápi, čo by chceli aby sa zmenilo, alebo urobilo.


Od začiatku volebného obdobia tak činím vždy začiatkom nasledujúce roku, tradične v Dome kultúry Ružinov, zväčša aj za
účasti primátora Bratislavy – Milana Ftáčnika.


Problém Ružinova je územný plán mesta, ktorý dovoľuje stavať tam, kde už to nie je vhodné.


Ako každý mám dve možnosti ako ovplyvniť život Ružinova a Bratislavy. Môžem si vybrať z ponúkaných kandidátov, alebo môžem kandidovať sám. Ja som sa rozhodol pre tú druhú možnosť.

Po dvoch volebných obdobiach v Ružinovskom zastupiteľstve som dospel k názoru, že pokiaľ mám Ružinovu viacej pomôcť, hlavne v oblasti zamedzenia zahusťovania nežiaducou výstavbou, bolo by lepšie aby som bol Vašim zástupcom aj v Zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy.


Týmto sa uchádzam o Vašu dôveru a hlasy pri voľbách do zastupiteľstva Bratislavy