KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Volebný program 2014 -2018 » Zvyšovanie kapacít mater.škôl
Zvyšovanie kapacít materských škôlok
  • Zvyšovanie kapacít materských škôlok

Problém:

Od r.2006 sa začal zvyšovať počet novorodencov v Ružinove zo 430 na 773 v r. 2010, potom to začína klesať na 656 v r.2013 . Zároveň sa do novostavieb sťahovali mladé rodiny z deťmi. To spôsobilo, že kapacita Materských škôl v správe Ružinova prestala stačiť. Matky po materskej tým nemôžu umiestňovať deti do verejných MŠ a musia to riešiť buď umiestnením do súkromnej MŠ (za podstatne väčšie peniaze), alebo nemohli nastúpiť do zamestnania. Obidve riešenia spôsobujú mladým rodinám obrovské problémy.

 

Doterajšie kroky k jeho odstráneniu:

Presadil som v 04/2011 uznesenie MZ, ktoré zaviazalo vedenie Ružinova spracovať analýzu umiestňovania, pripraviť návrhy riešení k zníženiu počtu zamietnutých žiadostí a nájsť vhodné objekty na vytvorenie nových kapacít na rozšírenie MŠ. V 05/2013 som presadil aktualizáciu tohto dokumentu. Výsledkom bolo, že Ružinov zvýšil kapacitu MŠ o vyše 100 detí.

Žiaľ hrozilo, že sa celková kapacita MŠ zníži. Ešte v r.2010 vtedajší primátor Bratislavy za KDH zmenil vzťah medzi MŠ a Základnou umeleckou školou na Exnárovej tak, že MŠ sa stala podnájomníkom a hrozilo jej zavretie a stratu 119 miest. Aj vďaka mojej iniciatíve v spoločnej komisii mesta a Ružinova sa našlo riešenie, že škôlka ostáva a pre ZUŠ sa bude prebudovávať budova na Uránovej ul. k čomu finančne prispeje aj Ružinov. Výsledkom bude uvoľnený jeden pavilón pre cca 30 detí v MŠ na Bancíkovej, ktorý ma teraz ZUŠ v nájme a možnosť získania ďalších cca 100 miest na Exnárovej po uvoľnení  ZUŠ-kou

Riešenia:

 

V školskom roku 2014/2015 bolo podaných 952 žiadostí Ružinovčanov (z toho 314 deti mladšie ako 3 roky).  Z toho nebolo uspokojených 424 žiadostí (z toho 178 detí mladších ako 3 roky).

 

Budem presadzovať také zvyšovanie kapacít MŠ, aby  do konca volebného obdobia boli do MŠ prijímané všetky ružinovské detí staršie ako 3 roky.