KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Volebný program 2014 -2018 » Poriadok a bezpečnosť
Poriadok a bezpečnosť – zlepšiť starostlivosť o zeleň a poriadok

 

Problém:

V roku 2001 si Ružinov vytvoril Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. (VPS) so základným majetkov 1 mil. SK (33 194 €), ktorého úlohou je starostlivosť o zeleň v Ružinove, čistenie chodníkov a komunikácii za čo mu Ružinov platí a má v prenájme Trhovisko na Miletičovej ul. za ktoré má platiť nájom. V roku 2012 odpustil Ružinov  VPS-ke 833.107,86 €, ktoré dlhoval za nájomné trhoviska a zároveň mu znížil výšku nájmu a zvýšil ceny za ktoré si u VPS objednáva starostlivosť o zeleň a čistenie chodníkov a komunikácii. Napriek tomu mal na konci roku 2013 hospodársky výsledok -23 368 EUR. A ešte horšie na tom je, že sa podstatným spôsobom znížila kvalita poskytovaných služieb, čo mohli vidieť všetci občania na nepokosenej tráve a neuspokojivom stave trhoviska Miletičová.

Doterajšie kroky k jeho odstráneniu:

Od začiatku volebného obdobia som žiadal aby bola urobená hĺbková kontrola hospodárenia Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. Bývalý kontrolór MČ napokon urobil nejakú kontrolu, o ktorej informoval MZ, že „Kontrolovaný subjekt je akciovou spoločnosťou, na ktorú sa nevzťahuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Kontrola nehodnotila spoľahlivosť kontrolného systému v spoločnosti.“ MZ túto jeho správu neschválilo. Kontrolór sa napokon svojho miesta vzdal a novým kontrolórom sa hlavne vďaka svojmu hlasu stal poslanec Ružinova za SDKU. Súčasný predseda predstavenstva je bratislavský okresný predseda strany Most Híd, člen predstavenstva je regionálny predseda strany SaS a členmi dozornej rady sú poslanci za SDKU a KDH.

Riešenia:

Budem presadzovať, aby vedenie VPS nebolo obsadzované politicky, ale riadnym výberovým konaním.