KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Doprava

 

  • Doprava - rekonštrukcie ciest a chodníkov, predaj pozemkov pod garážami, parkovacia politika, odbočovací pruh z M.Hella na Trnavskú a na Tomašikovu,...

 

Problém:

Neustále sa zvyšuje počet áut v Ružinove. Je to spôsobené tým, že dnes je bežné mať v rodine 2-3 autá, ale aj tým, že Bratislava je hospodárskym centrom Slovenska do ktorého prichádzajú ľudia pracovať a zväčša prídu zas len tým autom. V minulosti sa cesty len plátali a nerobili sa komplexné rekonštrukcie ciest a chodníkov. Výsledkom je akútny nedostatok parkovacích miest, ako aj zničené cesty a chodníky. Cesty neboli budované na taký objem dopravy a  sú teda preplnené a vznikajú dopravné zápchy. Zahusťovaním Ružinova ďalšou výstavbou sa tento problém iba ďalej zhoršuje.

 

Doterajšie kroky k jeho odstráneniu:

Doprava je systém a preto musia byť aj opatrenia systémové. Jedným z riešení je ponúknuť občanom takú verejnú dopravu, aby pre nich nebolo až tak zaujímavé, aby mali 2-3 autá. Strana Smer presadila aby sa z eurofondov do Bratislavy kúpili nové električky a trolejbusy (nízkopodlažné a s klimatizáciou) a taktiež aby sa začala obnovovať infraštruktúra pre tichšiu, rýchlejšiu a pohodlnú verejnú dopravu. Pre lepšiu regionálnu verejnú dopravu sa z eurofondov kupujú pre región Bratislavy nové regionálne vlaky a projektujú sa nové vlakové zastávky prepojené s MHD, v Ružinove na Trnávke a pri konečnej električiek, ktoré vyriešia aj pešie prepojenie  popod železničnú trať do Trnávky a k nákupným centrám Avion. V Bratislave je viacej km železníc ako električiek.

V rámci Ružinova som presadil, aby sa cesty a chodníky už len neplátali, ale aby sa postupne vymieňali povrchy, čím sa do budúcnosti ušetrí aj na nákladoch na plátanie.

Ešte v predchádzajúcom volebnom období som presadil, aby sa vyriešili dopravné zápchy na ulici Maximiliána Hella smerom na Tomašikovú a aj na Trnavskú vybudovaním odbočovacích pruhov. Projektová dokumentácia je už niekoľko rokov hotová, ale vedenie MČ nie je schopné získať stavebné povolenia, pretože potrebné pozemky nechce majiteľ predať a napriek tomu, že to zákon povoľuje, nie sú schopný zabezpečiť ich vyvlastnenie.

Predaj pozemkov pod garážami – vládnuca koalícia v Ružinove presadzuje, aby Ružinov nepredával pozemky pod garážami patriacim občanom Ružinova, ale ich miesto toho iba prenajíma.   Ako jediný jak v MZ, tak aj v stavebnej komisii presadzujem, aby pokiaľ majú občania záujem, tak aby sa im tie pozemky predali.

 

Riešenia:

Budem presadzovať ďalšie komplexné opravy ciest a chodníkov v Ružinove, zlepšovanie verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu parkovacích miest (ale nie na úkor zelene), predaj pozemkov pod garážami, realizáciu odbočovacích pruhov na ul. Maximiliána Hella, novú parkovaciu politiku tak, aby občania s trvalým pobytom v Ružinove mali vyhradené parkovacie miesta zdarma  a občania bez trvalého pobytu za parkovanie platili a tým boli motivovaný nechávať svoje autá mimo územia Bratislavy.