KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Volebný program 2014 -2018 » Starostlivosť o seniorov
Starostlivosť o seniorov

 

  • Starostlivosť o seniorov kluby dôchodcov, investície do domov dôchodcov, opatrovateľská služba, denné stacionáre,...

 

Problém:

Keďže Ružinov vznikal v 60-tych rokoch minulého storočia, vtedajší mladý ľudia, ktorý celý svoj život pracovali  a starali sa o svoje deti, už dnes majú vysoký vek a oprávnene očakávajú, že dnes, keď sú na zaslúženom odpočinku, tak im spoločnosť vytvorí čo najlepšie podmienky pre spokojnú starobu. Starší ľudia potrebujú jak starostlivosť ale aj v niektorých prípadoch (pri nízkych dôchodkoch) aj riešenie ich základných životných potrieb. V prípade, že už nie sú schopný sa sami o seba starať , je potrebné zabezpečiť aj ich opateru.

Doterajšie kroky k jeho odstráneniu:

Na Pošni bývalý primátor Bratislavy za KDH v r. 2010 presťahoval Centrum voľného času z Pošne na Kulíškovú, dal budovu na vznik cirkevnej súkromnej škôlky a tým stratili dôchodcovia Pošne priestor k stretávaniu sa. Presadil som vznik nového klubu dôchodcov v DK Ružinov.

Riešenia:

Budem presadzovať vznik ďalších klubov dôchodcov v jednotlivých častiach Ružinova. Taktiež sa zasadím, aby aj Ružinove vznikli sociálne výdajne jedla v spolupráci s obchodnými reťazcami pre sociálne odkázaných občanov. Budem presadzovať lepšie odstupňovanie finančných príspevkov pre dôchodcov, aby sa nestávalo, že dôchodca s dôchodkom 300 EUR má rovnaký príspevok ako ten čo má 500 EUR dôchodok.