KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Volebný program 2014 -2018 » Zodpovedné a transpar. hospod
Zodpovedné a transparentné hospodárenie

 

  • Zodpovedné a transparentné hospodárenie

 

Problém:

Keď odchádzal v r.2010 z funkcie starostu Drozd, tak v rezervnom fonde Ružinova bolo 1,3 mil. EUR. V súčasnosti je v rezervnom fonde len 1,1 mil. EUR ale hrozí, že Ružinov bude musieť zaplatiť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 0,93mil. EUR za minulé roky.

Keď sa vzdal kontrolór MČ svojej funkcie po kontrole VPS, bol zvolený MZ novým kontrolórom poslanec MZ za SDKU, pričom rozhodujúcim hlasom, ktorým bol zvolený, bol jeho vlastný.

 

Doterajšie kroky k jeho odstráneniu:

Dal som návrh uznesenia, aby boli predložené východiská rozpočtu pre rok 2015 po započítaní platby BPS, ale jeho návrh bol zamietnutý.

 

Riešenia:

Budeme presadzovať vyrovnaný a konzervatívny rozpočet Ružinova, aby sa nedostal do finančných problémov a budeme presadzovať transparentnú a nekompromisnú kontrolu nakladania s majetkom Ružinova a tým aj Ružinovčanov.