KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Riešenia pre dopravu
Doprava

Postupne sem budem dopĺňať inormácie o dopravných projektoch o ktorých viem, alebo sa na nich zúčastňujem. Najprv Ružinov, potom Bratislavu a nakoniec Slovensko.

Skúsenosti z oblasti dopravy sú zrejmé z môjho odborného životopisu. V podstate od 15 rokov pracujem len v oblasti dopravy. Pracoval som hádam vo všetkých druhoch dopravy, od lodnej, cez námornú, cestnú, leteckú, železničnú, až po logistiku (skladovanie, colné konania, ...). Začínal som ako lodník a v súkromnej sfére som končil na pozíciach riaditeľa, pred tým ako som prešiel do štátnej správy.

Od roku 2007 pracujem na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na Sekcii riadenia projektov, ktorá sa zaoberá len riadením projektov financovaných z eurofondov, či je Operačný program doprava 2007 - 2013, alebo iné fondy EÚ (TEN-T, cezhraničná spolupráca, ....). V rámci Odboru projektov železničnej infraštruktúry som vedúci oddelenia prípravy projektov železničnej infraštruktúry. Do portfólia projektov ktoré riadim spadá projektová príprava:

a) líniových stavieb od Púchova po Žilinu, Liptovský Mikuláš - Košice z prioritnej osi č. 1 OPD

b) infraštruktúry intermodálnej dopravy, kde sa plánuje výstavba 4 Terminálov intermodálnej prepravy (TIP) pre umožnenie lepšieho presunu nákladnej dopravy z cesty na železnicu systémom kombinovanej dopravy v Košiciach, Žiline, Hlohovci a Bratislave.

c) infraštruktúru pre integrované dopravné systémy (IDS) v rámci osobnej dopravy pre Košice a Bratislavu. Pri týchto mestách je možnosť integrovať mestskú hromadnú dopravu, prímestskú autobusovú a regionálnu železničnú dopravu.

Od r. 2007 som vedúci pracovných skupín menovaný ministrom pre IDS Bratislava a pre IDS Košice. V každej s týchto skúpín sú zastupcovia daného mesta, regiónu, integrátora IDS, dopravcov, odborných zložiek nášho ministerstva a ŽSR, ktoré konečným prímateľom pre tieto projekty OPD (okrem Bratislavy, kde je pre projekt koľajového prepojenia z Petržalky po Šafárikovo nám. konečným prijímateľom mesto Bratislava)


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV