KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Riešenia pre dopravu » Doprava Bratislava
Infraštruktúra pre integrovaný dopravný systém v Bratislave

Veľmi dobré popísané projekty sú na blogu Milana Perného, link

http://milanperny.blog.sme.sk/c/340404/Atraktivnejsia-verejna-doprava-v-Bratislave.html

 

Podklady v tejto sekcii sú z

Technicko-ekonomická štúdia: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny (IDS BA)

Štúdia bola spracovaná začiatkom roku 2010 a financovaná bola Operačného programu doprava 2007 - 2013 (OPD).

Projekty, ktoré sú tu uvedené je plánované zrealizovať do 06/2015 z OPD. Na projektovanie Terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) je už vyhlásené verejné obstarávanie (VO). Pre záchytné parkoviská pri železničných zastávkach (P&R) sa VO pripravuje. Prípravy štúdie som sa zúčastňoval ako Predseda pracovnej skupiny pre infraštruktúru IDS BA, vymenovaný mistrom dopravy.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Spracovateľský kolektív:

 

Leader: REMING CONSULT, a.s.

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Kontaktné osoby:

 • Ing. Ondrej Podolec
 • Ing. Jozef Nižňan

 

Podzhotoviteľ: AM Sudop, spol. s r. o.

Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Kontaktné osoby:

 • Ing. Milan Mladoniczký

 

Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

Kontaktné osoby:

 • Ing. Pavol Kajánek, PhD.

 

Prodex spol. s.r.o.

Rusovská cesta 16, 851 05 Bratislava

Kontaktné osoby:

 • Ing. Anton Kubica

 

Pracovná skupina: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Námestie slobody č. 6 , 810 05 Bratislava

Kontaktné osoby:

 • Ing. Peter Hrapko, sekcia riadenia projektov
 • Ing. Jozef Korba, sekcia riadenia projektov
 • Ing. Miroslav Dorčák, sekcia železničnej dopravy a dráh

 

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Kontaktné osoby:

 • JUDr. Rudolf Kanka, riaditeľ odboru dopravy

Bratislavská integrovaná doprava s.r.o,

Jašíkova 2, 821 03  Bratislava

Kontaktné osoby:

 • Ing. Alexander Ballek, riaditeľ

 

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Kontaktné osoby:

 • Ing. Tomáš Fábor, splnomocnenec primátora pre dopravu

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV